Zdrowa współpraca Uniwersytetu Rzeszowskiego i Sanofi

W październiku 2017 doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim i firmą Sanofi. Jednym z celów porozumienia była realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych. Pierwszym z nich jest rozpoczęta właśnie akcja KiDS (Kids and Diabetes in Schools) – projekt na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą.

Polska jako pierwsza inauguruje ten projekt w Europie. Na terenie Podkarpacia projekt stworzony przez Sanofi jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Do projektu zgłosiło się 15 szkół podstawowych z Rzeszowa. Program lekcji edukacyjnych realizują przeszkoleni studenci Wydziału Medycznego UR wspierani przez pielęgniarki edukacyjne. Projekt ma licznych sprzymierzeńców i zaszczytnych patronatów, między innymi  Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

Program KiDS na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą został opracowany przez Sanofi we współpracy z Międzynarodową Federacją Diabetologiczną (International Diabetes Federation, IDF) oraz Międzynarodowym Towarzystwem na rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes, ISPAD). Jego głównym celem jest wspieranie dzieci dotkniętych cukrzycą typu 1 w leczeniu choroby, zwalczanie dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz budowania świadomości w zakresie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ta inicjatywa edukacyjna opierająca się na globalnych założeniach KiDS skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym (7–14 lat) oraz ich rodziców, nauczycieli, pielęgniarek szkolnych i innych pracowników oświaty.

Imprezą towarzyszącą programowi będzie Sesja „KiDS and Diabetes in Schools”, która odbędzie się 5 kwietnia w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych w Rzeszowie. Sesja zostanie otwarta przez dr Justynę Wyszyńską, prodziekan ds. studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W programie sesji:

 • „Epidemiologia nadwagi, otyłości i cukrzycy w Polsce i na Podkarpaciu” (dr Mariusz Dąbrowski,  konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii),
 • „Cukrzyca u dzieci i młodzieży”. Projekt KiDS (Albert  Syta – dyrektor medyczny działu kardiologiczno-diabetologicznego Sanofi),
 • „Pomoc dzieciom z cukrzycą – aspekty praktyczne” (mgr Marta Brzuszek, edukator ds. diabetologii).

Program KiDS został objęty patronatem honorowym:

 • Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • Prezydenta Miasta Rzeszowa
 • Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
  Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
  Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii,
  Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków.

W realizację projektu zaangażowali się pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, pielęgniarki diabetologiczne, edukatorzy ds. diabetologii oraz dietetycy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top