Konferencja naukowa Fundacji Tygiel

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową Kompetentny specjalista w udzielaniu pomocy psychopedagogicznej uczniom z SPE, która odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. ECOTECH COMPLEX Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie. Celem Konferencji jest przedstawienie efektywnych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami z SPE.

Wyeksponowanie działań i współpracy specjalistów, możliwości finansowych oraz wymagań prawno-organizacyjnych na jednej płaszczyźnie – wsparcia uczniów w prawidłowym rozwoju pozwoli na opracowanie metod pomocy dzieciom i młodzieży.

Gośćmi honorowymi konferencji będą:

  • dr Magdalena Wójcik – Zakład Psychopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, która zaprezentuje temat: „nudności sensoryczne dzieci z niepełnosprawnościami – od prawidłowej diagnozy do właściwych oddziaływań terapeutycznych”;
  • mgr Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk – nauczyciel dyplomowany, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, która wygłosi wykład pt. „Jesteśmy razem: blaski i…wyzwania edukacji włączającej”.

Podczas konferencji odbędą się warsztaty:

  • IPE-T w codziennej pracy nauczyciela z uczniami z SPE. Prowadząca dr Dorota Chimicz
  • Terapia niedyrektywna Son-Rise w pracy z dziećmi autystycznymi. Prowadząca Magdalena Bairdzka.

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS – Zakład Pedagogiki  Resocjalizacyjnej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Anna Karłyk-Ćwik – Instytut Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
dr Magdalena Wójcik – Zakład Psychopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Ewa Grudziewska – Zakład Badań Problemów Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli kierunków pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, technicznych, teoretyków oraz praktyków działających w obszarze edukacji uczniów z SPE.

Uczestnicy mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpienia ustnego oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top