Studia związane z finansami, czyli studia ekonomiczne

Dzisiaj kwestie finansowe i ekonomiczne świata są gorące jak nigdy przedtem. Sprawa wciąż trwającego kryzysu ekonomicznego, czy upadające banki komercyjne, pobudzają wyobraźnię i zmuszają do zainteresowania się prawidłami ekonomii i globalnej gospodarki. Zrozumienie, dlaczego światowe finanse zachowują się tak, a nie inaczej, wymaga posiadania kompetencji z wielu różnych dziedzin nauki, które w dużej mierze skupia całościowo ekonomia.
Oczywiście, w ramach ekonomii, a więc nauk o gospodarce i przepływie dóbr i kapitału, występują specjalizacje, takie jak rachunkowość korporacyjna czy też zarządzanie zasobami ludzkimi. Zaczynając więc studia I lub II stopnia na uznanej uczelni wyższej, można dość szybko zdecydować się na jedną z popularnych specjalizacji i skupić się na konkretnym wycinku ekonomii. Zobacz, gdzie warto studiować Ekonomię.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że studia ekonomiczne to rozwiązanie dla osób z doskonałym zrozumieniem matematyki – ekonomia o większości mechanizmów rynkowych czy wyników giełdowych mówi właśnie poprzez liczby, wskaźniki i obliczenia. Istnieją tysiące prawideł ekonomicznych, które mówią o tym, jak zachowa się podmiot C, w momencie konkretnych wyników podmiotów A i B – obliczając takie warianty można więc dosłownie przewidywać działania konkurentów i zachowanie inwestorów. W trakcie nauki ekonomii student zostaje zapoznany z takimi dziedzinami, jak makro- i mikroekonomia, techniki operacyjne, rachunkowość przedsiębiorstwa czy księgowość kadrowa. Dla ekonoma równie ważne jest jednak także zrozumienie zasad geopolityki czy kreowania opinii publicznej przez media. Socjologia i psychologia mają bowiem wielki wpływ na człowieka, a więc jego biznes, giełdę oraz gospodarkę globalną.

Maturzyści wybierający studia ekonomiczne muszą mieć doskonałe wyniki zarówno matematyczne, jak i humanistyczne, ponieważ na pierwszych etapach edukacji kluczowe jest holistyczne podejście do tematu. Ze względu na zdobyte w trakcie nauki kompetencje miękkie oraz twarde, każdy absolwent tego kierunku może liczyć na zatrudnienie w średnich przedsiębiorstwach oraz korporacjach finansowych, instytucjach gospodarczych czy urzędach kontroli przedsiębiorców. Wiedza z zakresu działania rynku i finansowania firmy umożliwia też znacznie łatwiejszy start z własną firmą.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top