Psychologia dobrej wspólnoty szkolnej

Jakie jest znaczenie inteligencji emocjonalnej w relacjach między nauczycielem, a uczniem? Jak budować najefektywniejsze relacje między nauczycielami, a rodzicami? Jak dzięki edukacji dorosłych zwiększać ich szanse na rynku pracy? To trzy główne wątki Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nauczyciel – Rodzic – Dziecko. Jej organizatorem jest Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum.

Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nauczyciel – Rodzic – Dziecko jest Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum odbywa się 30 i 31 maja 2019 r.  Do dwa dni spotkań, wykładów i warsztatów. – Nasza uczelnia przykłada wielką wagę nie tylko do studiów pedagogicznych, ale i późniejszego podnoszenia kompetencji nauczycieli na studiach podyplomowych – mówi Agata Baryła z Collegium Baliticum. – Dlatego też prowadzimy rozbudowane działania związane z konferencjami naukowymi i szkoleniami dla osób, którym bliska jest idea dobrej szkoły – dodaje Baryła.

30 maja 2019 r. – pierwszego dnia konferencji odbywa się blok wykładów oraz panel warsztatowy, w którym pedagodzy analizują znaczenie emocji w relacjach nauczyciel-uczeń. Ważnym wątkiem jest inteligencja emocjonalna jako wartość progowa w pracy nauczyciela. W tym budowanie autorytetu wychowawcy – nauczyciela i rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów. Prof. Ukraińskiej Akademii Nauk Natalia Viatkina przedstawia wyniki i nauczanie z wykorzystaniem metody STEM w projektowaniu i myśleniu krytycznym. Uczestnicy konferencji będą także zastanawiali się nad psychologią koloru w kontaktach międzyludzkich w kontekście w pracy nauczyciela. Odbędą trening krytycznego myślenia w rozwoju ustawicznym.

31 maja 2019 r. konferencja odbywa się w formule Forum Rad Rodziców. To trzy bloki  wykładów i warsztatów:”Edukacja dorosłych – Idea uczenia się przez całe życie””, “Po co szkoła Rodzicom, po co Rodzice szkole?”, “Szkoła jako przestrzeń do dialogu”.

Uczestnicy konferencji poznają m.in. platformę DILABS-Digital community and Innovation in aduLt educAtion in Basic Skills. To międzynarodowa platforma edukacyjna do rozwijania kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności dorosłych. Dzięki niej możliwe jest przeciwdziałanie analfabetyzmowi wśród osób dorosłych i podnoszenie ich kompetencji cyfrowych – a przez to zwiększanie możliwości na rynku pracy. Projekt DILABS realizowany jest przez Collegium Baliticum w Szczecinie w ramach programu Erasmus+ (Partnerstwa Strategiczne-Edukacja dorosłych) w partnerstwie z instytucjami edukacyjnymi z Włoch, Francji, Hiszpanii, Czech, Norwegii oraz Portugali.

Szczegółowy program konferencji i zapisy.

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top