Przyszłość przemysłu w biotechnologii

Ciężkie kierunki ścisłe cieszą się w ostatnich latach rosnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich, którzy mają świadomość, jak wygląda dziś rynek pracy. Znacznie łatwiej odnieść sukces zawodowy tuż po studiach posiadając tzw. sztywne kompetencje, nabywane na kierunkach ścisłych i inżynieryjnych. W ostatnich latach szczególnie rozwinęły się nauki związane z medycyną, ale wykorzystujące bardziej naukowe podejście i nowoczesne technologie produkcyjne – jak coraz popularniejsza biotechnologia.
Biotechnologia jako kierunek studiów jest bardzo interdyscyplinarna i łączy wiedzę typowo medyczną z inżynierią, produkcją materiałową czy chociażby farmakologią i kosmetologią. studia na tym kierunku pomagają zrozumieć wyzwania i możliwości stojące przed współczesnym przemysłem w kontekście zastosowania mechanizmów biologicznych czy chemicznych znanych z organizmów żywych do produkcji dóbr i usług.

Tworzenie unikalnych rozwiązań
Biotechnologia jest bardzo wymagającym przedmiotem i często bliżej jej do przedmiotów technicznych i konstrukcyjnych niż biologii czy genetyki. Klasycznym przykładem dzieł biotechnologów mogą być nie tylko leki, ale aktywne kosmetyki na skórę czy rośliny genetycznie modyfikowane, odporne na niszczące je choroby. Połączenie farmacji, chemii organicznej i inżynierii może w kontekście kolejnych lat zaowocować stworzeniem roślin zawierających pestycydy albo bakteriami produkującymi prąd. Jednak już dziś najlepsi absolwenci tego kierunku nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w bardzo nowoczesnych firmach i segmentach rynku. A karierę mogą zacząć dość szybko, gdyż uczelnie wyższe proponują maturzystom podjęcie nauki na biotechnologii zarówno na I, jak i II stopniu.

Gdzie możesz podjąć studia na kierunku Biotechnologia? Sprawdź!

Wybranie swojej specjalizacji
Niektóre procesy biotechnologiczne są dzisiaj wykorzystywane na masową skalę, czego przykładem może być chociażby produkcja piwa. W ramach tego kierunku występuje mnóstwo specjalizacji, które pozwalają studentom skupić się na wybranych dziedzinach i pogłębiać kompetencje związane tylko z zastosowaniem biotechnologii w rolnictwie, albo wykorzystaniu jej w farmacji. Inne umiejętności nabędą więc studenci zainteresowani biotechnologią przemysłową, inne absolwenci planujący prace legislacyjne na rzecz tej nauki.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top