Projekt Certyfikacji Szkół Szkoła Innowacji i Konkursu Lider Innowacji

Zakończyła się tegoroczny Projekt Certyfikacji Szkół Szkoła Innowacji i Konkursu Lider Innowacji, które są już po raz piąty organizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Zarówno projekt, jak i konkurs jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą kreatywnych, innowacyjnych i twórczych absolwentów, do szkół wyróżniających się innowacyjną postawą w nauczaniu oraz we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

To już piąta edycja projektu i konkursu!

Dotychczas, podczas czterech edycji Konkursu, uhonorowano aż 53 szkoły z Lubelszczyzny, z czego 15 szkół otrzymało certyfikat dwukrotnie, a 11 – nawet trzykrotnie. Również 11 szkół było nagradzanych we wszystkich czterech edycjach. Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem, że jednostka edukacyjna dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność. Najlepsze szkoły, dyrektorzy, nauczyciele, szkolne biblioteki i uczniowie, mający ciekawe inicjatywy realizowane w szkołach zostają dodatkowo uhonorowane tytułem Lider Innowacji. Promując wysoki poziom edukacji, organizatorzy zachowują najwyższą jakość oceny szkół. Nad przebiegiem procesu certyfikacji czuwa Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele:

  • Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
  • władz samorządowych,
  • Kuratorium Oświaty,
  • szkół,
  • mediów.

Przedsięwzięciu patronują Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Kurator Oświaty w Lublinie. Uroczysta Gala podsumowująca tegoroczną edycję Projektu odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. godz. 12.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top