Inżynieria materiałowa – na potrzeby nowoczesnego przemysłu

Rozwój przemysłu i wytwórstwa w ostatnich latach doprowadził do drastycznego zwiększenia zapotrzebowania na specjalistów inżynierów w takich dziedzinach jak chociażby inżynieria materiałowa czy transport i logistyka. Wielkie firmy handlowe, transportowe czy produkujące konkretne towary na rynek, pracują na bardzo określonych materiałach i przy wykorzystaniu swojego sprawdzonego procesu produkcyjnego.
Obecność fachowców przygotowanych do obsługi urządzeń czy analizy składu chemicznego konkretnego budulca, jest więc niezbędna na każdym etapie funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Inżynier materiałowy zdobywa szczególną wiedzę w zakresie wykorzystania materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych, ich właściwego doboru i przetwórstwa.

Zobacz najlepsze uczelnie!

Kluczowe umiejętności na tym kierunku
Studenci kierunku inżynierii materiałowej będą musieli poznać nie tylko właściwości chemiczne i fizyczne poszczególnych tworzyw i budulców, chociaż jest to podstawa do zdobywania szerszej wiedzy. Istotne jest także chociażby zdobycie szerokich kompetencji przy obsługiwaniu najróżniejszych programów informatycznych wspierających pracę inżyniera. Skomputeryzowane zakłady pracy czy laboratoria pozwalają oddać programom informatycznym część swoich obowiązków, ale najpierw trzeba na studiach dokładnie nauczyć się obsługi różnych programów i skryptów. Dlatego warto, by kandydat na studenta posiadał już pewne poszerzone wiadomości z zakresu takich nauk jak matematyka, fizyka, chemia, a coraz częściej także informatyka.

Zapotrzebowanie na rynku pracy
Każdy maturzysta stara się wybierać kierunki przyszłościowe, dające spore szanse na ciekawe zatrudnienie. Inżynierowie są dzisiaj wyjątkowo potrzebni, ponieważ ich model nauczania zakłada zdecydowanie większy wkład w praktyczne zdobywanie umiejętności. Po pierwszym stopniu nauczania absolwent powinien więc już być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych każdej wielkości i specjalizacji. Może także pracować w doradztwie lub innych jednostkach badawczych w całym kraju. Różne firmy prowadzą bowiem aktywne badania nad nowymi materiałami i składnikami – wykorzystując właśnie do tego zatrudnionych przez siebie inżynierów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top