EKRAN 2.0 – multimedialne lekcje filmowe

Od 26 marca 2012 dostępny jest w Internecie pakiety lekcji filmowych – EKRAN 2.0. Zestaw powstał z myslą o środowisku szkól ponadgimnazjalnych. Projekt przygotowany został przez Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz Narodowy Instytut Audiowizualny.

W skład zestawu wchodzą scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne wraz z fragmentami filmów. Rozszerzona wersja materiałów dydaktycznych, stworzona przez ekspertów w dziedzinie filmu i edukacji filmowej obejmuje zagadnienia m.in.: struktury i narracji filmowej, zniekształceń rzeczywistości w obrazie filmowym, filmu jako źródła historycznego czy pojęcia audiowizualności. W oparciu o EKRAN 2.0 można poprowadzić zajęcia języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie czy godziny wychowawczej.

Scenariusze lekcji odwołują się do przykładów filmowych i literackich. I tak m.in. zagadnienie „związków literatury i dzieła filmowego” nawiązuje do filmu Magdaleny Piekorz Pręgi i książki Wojciecha Kuczoka Gnój, z kolei temat „język filmu i specyfika filmowych środków wyrazu” do Miasta Boga Fernando Meirellesa i Sanatorium pod Klepsydrą Jerzego Hasa oraz źródeł literackich: powieści Miasto i psy Mario Vargasa Llosy i Trzech sióstr Antona Czechowa.

Wszystkie tematy poruszane w scenariuszach korespondują z podstawą programową, a każdy element lekcji został rozpisany, umożliwiając sprawne przeprowadzenie zajęć w wyznaczonym czasie. Pakiet był przygotowany we współpracy z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych, praktykami edukacji, którzy proponują różnorodne i atrakcyjne formy pracy z młodzieżą, inicjują kontakt z ambitnym kinem, a także zaszczepiają w uczniach pasję do filmu.

Po marcowej odsłonie pakietu dla licealistów do Internetu trafią również materiały dydaktyczne przeznaczone dla nauczycieli gimnazjów. Premiera EKRANU 2.0 dla gimnazjalistów odbędzie się 17 kwietnia w Kinie Muranów w Warszawie. Wtedy też specjaliści w dziedzinie edukacji medialnej zaprezentują oba pakiety i dyskusję na temat: „Granice cyfryzacji w szkołach”.

Więcej na: www.nina.gov.pl oraz www.nhef.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top