Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny

Rusza pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich realizowanego przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Laureaci uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia inżynierskie o specjalności Technologia Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji PW, poza normalną procedurą konkursową.

Pierwsze dwa etapy odbędą się za pośrednictwem strony internetowej konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl. Po pomyślnym rozwiązaniu pierwszego etapu internetowego można przystąpić do rozwiązania drugiego etapu. Trzeci etap konkursu odbędzie się w Zakładzie Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie.

Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia inżynierskie o specjalności Technologia Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2017/2018.

Harmonogram konkursu:

  • 15 listopada 2016 r. o godz. 12:00 – rozpoczęcie pierwszego oraz drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony internetowej,
  • 15 grudnia 2016 r. o godz. 24:00 – zakończenie dwóch internetowych etapów konkursowych, nie później niż w terminie do 15 stycznia 2016 r. – zaproszenie osób zakwalifikowanych do finału za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • 15 marca 2017 r. o godz. 10.00 etap finałowy w ZTP.

Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem strony internetowej konkursu.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 831 09 53; 22 234 33 66 lub e-mailowy [email protected] z sekretariatem Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii. Dane kontaktowe dostępne są również na stronie internetowej zakładu http://ip.hoff.pl/

Kierunek nauczania o współczesnej technologii poligraficznej w Politechnice Warszawskiej jest unikatowym kierunkiem w skali kraju. Nowoczesna poligrafia charakteryzuje się dużym udziałem technologii informatycznych oraz technik cyfrowych, a polski sektor poligraficzny odnotowuje największe obroty w Europie Środkowo-Wschodniej i jest pod tym względem na ósmym miejscu w całej Unii Europejskiej.

Laureaci i wyróżnieni finaliści konkursu będą mieli możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w nowoczesnych laboratoriach Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Inżynierii Produkcji, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz najnowocześniejsze oprogramowanie m.in. do grafiki komputerowej, zautomatyzowanego projektowania opakowań, cyfrowych systemów zarządzania produkcją poligraficzną czy zarządzania barwą.

Dlaczego warto wybrać studia poligraficzne?

Więcej o Kierunku Papiernictwo i Poligrafia:

http://ip.hoff.pl
http://wip.pw.edu.pl/studia/charakterystyka-kierunkow-studiow/papiernictwo-i-poligrafia

img_4402 img_4351 img_4343

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top