Kolejna edycja konkursu Talent za Talent

Kończysz w tym roku szkołę średnią? Jeśli w trakcie nauki w liceum lub technikum zdobyłeś pierwsze doświadczenia w pracy na rzecz projektów oraz organizacji? Na swoim koncie masz sukcesy naukowe zdobyte podczas udziału w konkursach i olimpiadach? Zgłoś się do konkursu Talent za Talent!

Konkurs Talent za Talent jest skierowany do uczniów ostatnich klas szkół średnich, którzy w trakcie swojej edukacji przedmaturalnej wykazali się aktywnością, zaangażowaniem społecznym oraz naukowym, jak też umiejętnościami przywódczymi.

Przy ocenie kandydatów brane są pod uwagę:

  • doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu projektami bądź organizacjami,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • sukcesy naukowe – w olimpiadach i konkursach,
  • angażowanie się w działalność na rzecz otoczenia – np. wolontariat, harcerstwo.

Konkurs Talent za Talent składa się z trzech etapów:

  • I etap – złożenie formularza elektronicznego, w którym kandydaci dzielą się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami. Zadaniem pierwszego etapu jest rozwiązanie case study.
  • II etap – rozmowa rekrutacyjna oraz assessment cente – wybrani uczestnicy biorą udział w spotkaniu organizowanym w Warszawie, podczas którego sprawdzane są ich umiejętności podejmowania inicjatywy oraz przewodzenia i zaangażowania w grupie
  • III etap – gala finałowa – poprzedzona warsztatami dla uczestników II etapu. Gala Finałowa to również ostatni, trzeci etap konkursu, w którym 7 Finalistów czeka wygłoszenie prezentacji, podejmujących temat przywództwa. Również podczas Gali, uroczyście kończącej kolejną edycję konkursu, wyłaniany jest zwycięzca.

W tym roku odbędzie się 9. edycja konkursu. W dniach 6-8.06.2017 odbył się finał ogólnopolskiego konkursu dla maturzystów Talent za Talent. Do Warszawy przyjechało 24 maturzystów – najlepszych młodych liderów z Polski, aktywnych, chętnie działających społecznie i rozwijających siebie oraz swoje otoczenie. Dnia 6 czerwca uczestnicy mieli okazję wykazać się i zdobyć nowe doświadczenia w siedzibie naszego Partnera Głównego Deloitte. assessment center i rozmowy rekrutacyjne pozwoliły maturzystom nabyć nowe umiejętności i lepiej poznać siebie, aby wieczorem móc bawić się na pierwszym Balu Lidera. Drugiego dnia zjazdu uczestnicy konkursu brali udział w grze miejskiej w stylu Warsaw Express oraz zostali zaproszeni na warsztaty na temat zarządzania własnym czasem do siedziby grupy PZU, która nagrodziła projekt Talent za Talent tytułem Studenckiego Projektu Roku 2016.

Na podstawie oceny pracy uczestników podczas rozmów, Assessment Center i nadesłanych aplikacji Stowarzyszenie Cognitis wraz z przedstawicielami firmy Deloitte po długich rozmowach wybrało siedmioro uczestników, którzy wykazali się najwyższym poziomem kompetencji podczas realizowanych zadań. Trzeciego, ostatniego dnia odbyła się uroczysta Gala Finałowa w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Na gali pojawili się również uczestnicy konkursu, osoby wspierające, rodziny i przyjaciele uczestników, reprezentanci szkół, członkowie Stowarzyszenia Cognitis oraz goście specjalni.

Rekrutacja do pierwszego etapu tegorocznej edycji potrwa do 12 marca.

Weź udział w konkursie! 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top