Dziennik elektroniczny

Tradycyjne dzienniki papierowe pewnie jeszcze przez 50 lat będą leżały w szkolnych archiwach niczym zapomniane eksponaty, albowiem szkoły, idąc z duchem czasu, wprowadzają nowoczesne e-dzienniki. Idzie nowe – elektroniczne!

Zgodnie z zasadą KISS (ang. Keep It Simple, Stupid), nie należy komplikować sytuacji dopóki nie ma takiej potrzeby. Sprawdzanie obecności w tradycyjnym dzienniku wydawać by się mogło lepszym rozwiązaniem, gdyż jest nieco szybsze od elektronicznej ewidencji, jednak trudności zaczynają się wówczas, gdy potrzeba wykonać skomplikowane, semestralne zestawienie frekwencji uczniów. Mnożąc liczbę godzin w tygodniu przez liczbę tygodni w semestrze i liczbę uczniów w klasie, otrzymujemy całkiem pokaźną liczbę danych do analizy. A gdyby tak podobne zestawienie wykonać zaledwie jednym ruchem myszki? W dodatku z wyszczególnieniem każdego miesiąca, ucznia, nauczyciela i to zarówno w przypadku frekwencji, jak i o oceny ze wszystkich przedmiotów. Potwierdza się zasada KISS – nowe, elektroniczne dzienniki zdecydowanie zwiększają efektywność pracy pedagoga.

Na wywiadówkach, które z reguły odbywają się kilka razy w roku, nauczyciel przedstawia osiągnięcia uczniów, dyskutuje o ich zachowaniu, informuje o obowiązkowych płatnościach czy wycieczkach klasowych. Biorąc pod uwagę to, iż rodzic nie zawsze może być na spotkaniu, a uczniowi zdarza się zapomnieć o niektórych ogłoszeniach, znaczna część ważnych informacji może nie dotrzeć do opiekunów. Na szczęście z pomocą przychodzą dzienniki elektroniczne, które umożliwiają umieszczanie wszystkich ogłoszeń klasowych i szkolnych na wirtualnej tablicy, do której dostęp posiadają nauczyciele, rodzice i uczniowie, po zalogowaniu do systemu elektronicznego dziennika. E-dziennik pełni zatem funkcję notesu online, który można przejrzeć w dowolnym miejscu i czasie – potrzeby jest tylko komputer i dostęp do Internetu.

Czy papierowe dzienniki ułatwiały kiedykolwiek naukę? Z pewnością niejednokrotnie służyły dyscyplinowaniu klasy, poprzez uderzanie nimi o blat ławki, niekoniecznie pomagając uczniom w osiąganiu lepszych ocen. Elektroniczne dzienniki, wśród wielu swoich zastosowań, posiadają funkcję kalendarza, gdzie wyszczególnione są wszystkie sprawdziany, klasówki oraz prace domowe. Taki terminarz, nie tylko uczy młode osoby sztuki zarządzania sobą w czasie, lecz również pomaga zmotywować je do nauki. Nowoczesne e-dzienniki, jak np. Dziennikus.pl, przypominają uczniom o ich szkolnych obowiązkach i pomagają zaplanować czas na naukę materiału z poszczególnych przedmiotów, co w znacznym stopniu wpływa na ich zaangażowanie w proces edukacji, pozwala na efektywniejszą pracę i ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole. Takie rozwiązanie uczy ich również systematyczności, co z pewnością zaprocentuje w dalszej edukacji, czy nawet w przyszłej pracy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top