Bezpieczeństwo wewnętrzne – na wyzwania nowego świata

Bezpieczenstwo_wewnetrzneŚwiat zmienia się w coraz szybszym tempie, czego wynikiem są coraz liczniejsze zagrożenia pojawiające się w sferach politycznych, energetycznych, ekologicznych i społecznych. Rośnie więc, szczególnie w krajach rozwijających się jak Polska, zapotrzebowanie na doskonale przeszkolonych ekspertów w zakresie obronności, którzy mieliby jednak ścisłą wiedzę na tematy bezpieczeństwa wykraczające poza samą służbę wśród obywateli.
Bezpieczeństwo wewnętrzne, lub na niektórych uczelniach – narodowe – ma za zadanie przygotować profesjonalną kadrę, także dla korpusu służby cywilnej. Chodzi więc o stworzenie absolwentów wyjątkowo interdyscyplinarnie wykształconych – rozumiejących historię oraz literę prawa i ich przełożenie na administrację państwem. Potrafiących skutecznie argumentować i cytować panujące prawo, znający liczne procedury a także kluczowe obce języki.

Sprawdź, gdzie studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne

studia kierowane nie tylko do mężczyzn
Niezbyt słusznie na początku ograniczano profil kandydata na takie kierunki do mężczyzny, zakładając że bezpieczeństwo wewnętrzne skupiać będzie się na tworzeniu kadr mundurowych dla państwa. Uczelnie wyższe stawiają jednak na profesjonalizm i interdyscyplinarne kierunki, starają się więc wprowadzić do grup jak najwięcej kobiet, które przecież idealnie odnajdują się w takich zajęciach jak historia, prawo, nowoczesne media, języki obce czy kultury obce. Poznanie jak bardzo różnią się regiony świata i kultury ludzi je zamieszkujących jest podstawą do umiejętnego analizowania zagrożeń i niebezpieczeństw nas otaczających. Na tym kierunku niezbędne jest więc poznanie także takich elementów jak walka z terroryzmem, podstawy broni chemicznych czy zwalczenie przestępczości zorganizowanej albo podstawy kryminalistyki.

Absolwent przygotowany na wszystko
Absolwent kończący ten kierunek zarówno po trzech latach i z dyplomem licencjata, jak i po piątym roku i obronie pracy magisterskiej, naturalnie może szukać swoich sił we wszystkich państwowych służbach mundurowych – od policji, przez bardziej wyspecjalizowane jednostki antyterrorystyczne, na wojsku kończąc. Możliwe jest także bardzo skuteczne realizowanie swoich pasji na stanowisku cywilnym w służbach mundurowych, a więc przy planowaniu, analizowaniu i zarządzaniu czynności bezpośrednio zabezpieczającym bezpieczeństwo narodowe. Bardziej samodzielni absolwenci z pewnością będą mogli otworzyć własną działalność na tym polu – zapotrzebowania na podobne usługi nie brakuje.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top