Kim jest psycholog?

Studia psychologiczne kojarzą się z prestiżem, ponieważ w społeczeństwie panuje niejako moda na ten kierunek. Osoby, które zyskają takie wykształcenie, posiadają umiejętności otwierające sporo drzwi kariery zawodowej. Wielu osobom zawód ten kojarzy się z rozwiązywaniem tajemnic i odgadywaniem cudzych myśli. Jeśli wydaje Ci się, że po uzyskaniu dyplomu z psychologii będziesz w stanie manipulować każdą, napotkaną osobą, to zdecydowanie nie jest kierunek dla Ciebie.
Jeżeli jednak jesteś otwarty na innych, nie masz uprzedzeń związanych z kolorem skóry czy sytuacją życiową, a także interesują Ciebie mechanizmy kreujące ludzkie emocje i zachowania, psychologia jest idealnym kierunkiem studiów. Kandydat na studia z zakresu psychologii powinien łatwo nawiązywać kontakty, być empatyczny, czuć chęć niesienia pomocy oraz umieć słuchać i jasno wyrażać swoje zdanie. Jeśli te cechy opisują Twoją osobowość, psychologia może być Twoim wymarzonym kierunkiem studiów.

Czego się nauczysz?

Podczas studiów poznasz biologiczne mechanizmy ludzkich zachowań, metody badań psychologicznych, zapoznasz się z zagadnieniami psychologii społecznej, diagnozy i pomocy psychologicznej. Nauczysz się pracy w zespole, obserwacji ludzkich zachowań i zasad niesienia pomocy osobom w trudnej sytuacji. Kandydat powinien być wyrozumiały, cierpliwy i komunikatywny. Są to studia dla osób, które wykazują odporność na niepowodzenia i krytykę. Cechy osobowości w dużej mierze decydują o tym, czy psychologia jest kierunkiem dla Ciebie. Wśród przedmiotów znajduje się: filozofia, logika, historia psychologii, psychopatologia i statystyka. Wybierając specjalizację możesz spotkać się z zagadnieniami psychologii reklamy, psychologii politycznej czy metodologią badania opinii społecznej. Poznasz również tajniki psychoterapii oraz zapoznasz się z elementami psychiatrii.

Nadajesz się na psychologa? Sprawdź, gdzie studiować.

Co po studiach?

Absolwent może pracować jako psycholog w placówkach służby zdrowia, ośrodkach interwencji kryzysowej, szkołach, firmach szkoleniowych, ośrodkach terapeutycznych, a także w działach personalnych przedsiębiorstw oraz mediach i agencjach reklamowych. Osoby przygotowane do niesienia pomocy innym, potrafiące trafnie oceniać zachowania i ich mechanizmy są poszukiwane w wielu branżach.

Komentarze

Komentarze