Filologia chińska (sinologia)

Według prognoz ekonomistów, w ciągu najbliższych 20 lat Chiny staną się najpotężniejszą gospodarką świata. Coraz więcej azjatyckich koncernów otwiera placówki swoich firm w Europie. Wobec tego znajomość języka chińskiego może stać się Twoim dużym atutem w przyszłej karierze zawodowej. Kierunek studiów o nazwie Sinologia może być zatem świetnym pomaturalnym wyborem. Od kandydatów na Filologię chińską nie jest wymaga znajomość języka kierunkowego, a podstawą do przyjęcia na studia jest wynik matury z języka nowożytnego (np. angielskiego).

W trakcie studiów

Program nauczania skupia się zarówno na samym języku, jak i na aspektach kulturowych. Do przykładowych przedmiotów podstawowych i kierunkowych na Sinologii należą:

  • praktyczna nauka języka (komunikacja, konwersacje, gramatyka praktyczna, fonetyka, translacja i lektura tekstów chińskich, nauka pisma chińskiego),
  • gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna,
  • wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa,
  • historia Chin, wiedza o krajach obszaru językowego.

Przedmioty kształcenia ogólnego, takie jak język angielski, technologia informacyjna, czy historia filozofii także wzbogacą Cię w wiedzę potrzebną na rynku pracy.

Sprawdź, na jakich uczelniach możesz studiować filologię chińską.

Po studiach

Jako absolwent Sinologii możesz znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie, jako nauczyciel języka chińskiego lub jako lektor w szkołach językowych. Jeśli nie masz aspiracji pedagogicznych, możesz spróbować swoich sił jako tłumacz, zajmując się tłumaczeniem symultanicznym, tłumaczeniem dokumentów, czy też przekładem literatury. Jeśli pociąga Cię świat biznesu, w połączeniu z wiedzą o profilu ekonomicznym możesz pracować w międzynarodowych korporacjach, czy też firmach krajowych współpracujących z chińskimi. Po filologii chińskiej możesz także zainteresować się pracą w międzynarodowych organizacjach, administracji, a nawet w ambasadach i konsulatach.

Komentarze

Komentarze