Wydarzenia

Od Szkoły do Kariery

Jak zachęcić uczniów do refleksji na temat przyszłej kariery zawodowej? Jak zmotywować młodego człowieka do poszukiwania informacji na temat przyszłego zawodu i pracy? Jak uświadomić uczniowi wagę poszukiwania wiadomości o świecie pracy już w najmłodszych latach kształcenia?

Scroll to Top