Wysokie loty na kierunku Lotnictwo

Jeśli marzysz o lataniu w przestworzach, siedzeniu za sterami wielkich samolotów pasażerskich lub niesamowitych maszyn wojskowych, to studiowanie lotnictwa… niewiele Ci w tym pomoże. Jak się okazuje, lotnik to wcale nie ten, kto lata samolotem, a każdy, kto skończy kierunek Lotnictwo. Zatem czego, jeśli nie latania tam uczą? Przeczytaj.

Kandydatów na te studia wyłania się spośród osób legitymujących się najlepszymi świadectwami maturalnymi. Warto w ostatnim roku nauki w szkole przyłożyć się do przedmiotów ścisłych. One zajmują dużo miejsca w programie nauczania na Lotnictwie. Kto chce studiować na tym kierunku musi mieć z jednej strony kreatywny umysł, a z drugiej posiadać umiejętność logicznego myślenia. Są to tylko na pozór cechy wykluczające się wzajemnie. Bardzo duży nacisk kładzie się w trakcie całego procesu dydaktycznego na naukę języków obcych. Znajomość przynajmniej jednego języka i to w stopniu komunikatywnym znacznie ułatwi naukę. W przyszłości kompetencje językowe okażą się jednymi z najważniejszych w CV absolwentów kończących Lotnictwo.

Co czeka Cię na studiach?

Na kierunku Lotnictwo od samego początku pogłębia się wiedzę z przedmiotów ścisłych. Królują zwłaszcza matematyka i fizyka. Sporo miejsca zajmują też stricte techniczne dziedziny nauki oraz różne dyscypliny wywodzące się z nauk społecznych. Dużo miejsca poświęca się na naukę przedmiotów związanych z obronnością i zarządzaniem. Tu wymienić wypada przede wszystkim obronność i bezpieczeństwo państwa. Jako student Lotnictwa zdobędziesz też gruntowne wykształcenie z zakresu zarządzania systemem lotniczym w każdych warunkach oraz poznasz strukturę i funkcjonowanie lotnictwa w Polsce. Zyskasz biegłość w operowaniu urządzaniami wykorzystywanymi w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Zdobędziesz też kompetencje językowe, wkraczając na najwyższy poziom języka angielskiego. Na kierunku Lotnictwo nauczysz się też diagnozować problemy, występujące w środowisku lotniczym, a w razie ich pojawienia się, sprawnie je usunąć. Dowiesz się też co nieco o planowaniu rozwoju polskiego lotnictwa. To wszystko to dość praktyczne umiejętności, ale żeby było jeszcze bardziej praktycznie, każdy student uczestniczy w bogatym program praktyk. Dzięki nim zdobędziesz biegłość w wybranej specjalizacji i zdobędziesz pożyteczne doświadczenie w branży lotniczej.

Sprawdź, na jakich uczelniach możesz studiować Lotnictwo

A co po studiach?
Zapewne będziesz szukał zatrudnienia w zawodzie lotnika właśnie. Ponieważ studia są dla ambitnych, to i pracy należy szukać na dość wysokim poziomie. Może to być nawet resort obrony, ale też organizacje powiązane z lotnictwem, firmy z branży lotniczej. Możesz sprawdzić się w charakterze doradcy, menedżera, specjalisty obsługującego ruch powietrzny, koordynatora dbającego o odpowiednią współpracę między jednostkami lotnictwa cywilnego i wojskowego w czasie wojny i w czasie pokoju.

Komentarze

Komentarze