Zmiany w systemie edukacji w Polsce. Co sądzicie na temat nowej reformy?

This topic contains 4 replies, has 4 voices, and was last updated by  Array 3 months, 2 weeks ago.

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • Author
  Posts
 • #68635

  Agnieszka Szewczyk
  Participant
  Od roku szkolnego 2017/18 do 2023/24 bę™dzie trwało przekształcanie systemu edukacji w Polsce. Uczniowie koń„czący klasę™ VI szkoły podstawowej staną się™ uczniami VII klasy szkoły powszechnej. Również – zasadnicza szkoła zawodowa stanie się™ branżową szkołą. 

   

  Ostateczny docelowy model to: 

  • obowiązkowe przedszkole dla sześciolatków, 
  • ośmioletnia szkoła powszechna 
  • i – w zależności od wyboru ucznia – czteroletnie liceum, pię™cioletnie technikum albo dwustopniowa (łącznie pię™ć lat) szkoła branżowa.
  8-letnia szkoła powszechna bę™dzie obejmowała dwa poziomy, każdy po 4 lata  â€“ w sumie 4 klasy. Pierwszy poziom – podstawowy i drugi poziom – gimnazjalny. Zasadą bę™dzie prowadzenie procesu edukacyjnego w ramach 8 klas w jednym budynku szkolnym. W przypadkach uzasadnionych (szczególnie na terenach wiejskich) poziom podstawowy bę™dzie mógł być odłączony lokalizacyjnie od głównej siedziby szkoły powszechnej, która bę™dzie obejmowała 8 klas (dwa poziomy edukacyjne) lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach tylko poziom gimnazjalny. Jednak nadal bę™dzie to jedna szkoła powszechna. Możliwość rozłączenia lokalizacyjnego poziomów szkoły powszechnej nie może zakłócić integralności oddziałów szkolnych.

   

  Po reformie nie bę™dzie możliwości prowadzenia szkół, które składają się™ tylko z klas V–VIII. Drugi ję™zyk obcy bę™dzie nauczany przez dwa, a nie trzy lata.

   

  Zmiany w  liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się™ od roku szkolnego 2019/2020, a zakoń„czą w roku szkolnym 2023/2024.

   

  W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół spotkają się™ dzieci koń„czące klasę™ III gimnazjum z rok młodszymi kolegami koń„czącymi klasę™ VIII szkoły powszechnej.  Dzieci koń„czące gimnazjum bę™dą kształciły się™ w liceach ogólnokształcących i technikach odpowiednio 3 i 4 lata. Dzieci koń„czące VIII klasę™ szkoły powszechnej bę™dą kształciły się™ w tych szkołach o rok dłużej.

   

   

  #73441

  Joanna D
  Participant

  Zmiany są spore, główna rewolucja to 8 letnia podstawówka i wydłużone o rok liceum i technikum. Nie wiem jaki jest cel tej zmiany, chyba tylko zamieszanie i stworzenie bezrobocia wśród nauczycieli gimnazjów.

  #73442

  Agnieszka Szewczyk
  Participant

  Duże zmiany czekają też szkoły zawodowe, teraz to bę™dą szkoły branżowe.

  Szkoła branżowa ma dwa stopnie. Po ukoń„czeniu pierwszego uczeń„ uzyskuje tytuł zawodowy (np. mechanika pojazdów samochodowych) i ma możliwość pójścia do pracy lub kontynuowania nauki w szkole drugiego stopnia (by np. szkolić się™ na technika pojazdów samochodowych). Potem może pójść na wyższe studia zawodowe (licencjat, inżynier) lub do pracy. Gdyby chciał zdobyć magistra, musiałby wrócić do liceum dla dorosłych, by zdać maturę™ w technikum lub liceum.

  #73443

  bartek234
  Participant

  Wprowazenie 8 – klasowej podstawówki w tym momencie to duże nieporozumienie moim zdaniem. Obecny system się™ przyjął i poprawnie funkcjonuje, nie było potrzeby zmian. Poza tym, jeśli już nastę™puje zmiana, to powinno się™ ją wprowadzić w ten sposób, że od września dzieci idące do 1 klasy idą nowym tokiem i koń„czą 8 klasę™, a nie robić rewolucję™ i dawać tak mało czasu szkołom i nauczycielom do przystosowania. Przecież trzeba wprowadzić nowe podrę™czniki, wystąpi na pewno redukcja zatrudnienia, nie mówiąc już o likwidacji gimnazjów – budynków, które nie są połączone z podstawówką ani z liceum.

  #79378

  Array
  Participant

  Odkąd obserwuję jak funkcjonuje nowa reforma – nie, nie i jeszcze raz nie. Zburzono coś, co dopiero zaczęło funkcjonować, powstał jaki straszny chaos, migracje nauczycieli próbujących jakkolwiek ratować etaty…

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)

You must be logged in to reply to this topic.