Problem ze szkołą

This topic contains 6 replies, has 7 voices, and was last updated by  Array 1 month, 1 week ago.

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • Author
  Posts
 • #68602

  hehehe
  Participant

  Witam, otóż zanim zacznę™ opisywać swój problem proszę™ bez zbę™dnych hejtów i konkretne porady, które bardzo by mi się™ przydały, niestety 3 razy nie zdałem gimnazjum z powodu głównie frekwencji, od przyszłego roku planuje zdać i wziąć się™ w OHP, bę™dę™ tam uczę™szczać 2 lata, jak to wygląda po skoń„czeniu, dostaje zawód? oraz jak by wyglądały dalsze szkoły zaoczne, które mam w planach, co jaki czas odbywają się™ zaję™cia zaocznie, oraz ile trwa taka szkoła? z góry dzię™ki za pomoc pozdrawiam. 🙂

  #73322

  Joanna D
  Participant

  Sądzę™, że najlepiej bę™dzie jak udasz się™ do źródła i porozmaiasz o możliwościach, również z uczę™szczającą na zaję™cia młodzieżą. Kursy zawodowe na pewno dadzą Ci szanse na zatrudnienie, bo obecnie brakuje specjalistów z konkretnym zawodem w rę™ku. Zatem do dzieła!

  #73323

  Mikołaj.Nowak
  Participant

  Po OHP możesz iść do szkoły średniej (technikum, liceum).

  #73324

  Denver
  Participant

  OHP nie daje żadnego formalnego zawodu. Ze szkół ponadgimnazjalnych daja je jednynie zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika.

  #73325

  Agnieszka Szewczyk
  Participant
  Uczestnik OHP odbywa kształcenie ogólne realizując obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, aby zdobyć konkretny zawód. Ucząc się™ pracuje, a za pracę™ otrzymuje miesię™czne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie.

   

  Młodzież uczy się™ w szkołach publicznych podległych władzom samorządowym. Ochotnicze Hufce Pracy nie są organem prowadzącym szkoły. W wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brak odpowiedniej placówki oświatowej prowadzonej przez samorząd, kształcenie w ramach OHP jest organizowane w placówkach innych niż samorządowe.

   

  W zależności od wieku i posiadanego wykształcenia nauka odbywa się™ w dopuszczonych prawem typach szkół:

   

  1) gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy (dla osób, które ukoń„czyły 15 lat oraz ukoń„czyły szkołę™ podstawową;

  2) gimnazjum dla dorosłych (dla osób, które ukoń„czyły 15 lat oraz ukoń„czyły szkołę™ podstawową, mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię™ poradni psychologiczno-pedagogicznej);

  3) zasadniczej szkole zawodowej (dla osób, które ukoń„czyły 15 lat oraz ukoń„czyły gimnazjum).

   

  Praktyczne przygotowanie zawodowe w OHP

   

  Odbywa się™ w warsztatach szkoleniowych OHP lub u pracodawców zewnę™trznych (np. rzemieślników, przedsię™biorców). W zależności od typu szkoły, w której uczestnik realizuje kształcenie ogólne, podejmuje jednocześnie jedną z dwóch form przygotowania zawodowego:

  1) przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które jest przeznaczone dla młodzieży uczę™szczającej do gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub gimnazjum dla dorosłych; udział w tej formie edukacji zawodowej prowadzi do zdobycia umieję™tności stanowiących czꙶć wymagań„ kwalifikacyjnych dla wybranego przez uczestnika zawodu i trwa do ukoń„czenia przez niego gimnazjum, jednak nie dłużej niż 22 miesiące;

  2) nauka zawodu, która jest przeznaczona dla młodzieży posiadającej ukoń„czone gimnazjum, uczącej się™ w zasadniczej szkole zawodowej lub uczestniczącej w kursach; udział w takiej formie edukacji zawodowej koń„czy się™ egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych organizowanym przez okrę™gową komisję™ egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze i prowadzi do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowania do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika; nauka zawodu trwa 3 lata.

   

  Nauka może się™ odbywać również w formie pozaszkolnej jako szkolenie zawodowe w postaci kursowej zarówno dla uczestników, jak i absolwentów OHP oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rynku pracy OHP. Są to kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy czeladnicze organizowane przez ośrodki szkolenia zawodowego i rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży OHP lub w porozumieniu z instytucjami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń„. Formy pozaszkolne są zalecane dopiero po wykorzystaniu możliwości kształcenia w formie szkolnej.

   

  Wię™cej można się™ dowiedzieć na stronie https://ohp.pl/

  #79084

  Array
  Participant

  Kurczę, chłopie, zmarnowałeś już tyle czasu. Weź się w garść i tym razem postaraj. Na pewno sobie jakoś poradzisz!

  Elizka, z eduart.eu

  #79417

  Array
  Participant

  Zawód będziesz musiał uzyskać na kolejnym etapie edukacji. Może lepiej zainwestować w konkretne kursy, niż ogólne nauczanie, skoro już i tak nieco czasu Ci uciekło?

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)

You must be logged in to reply to this topic.