Targi EduSalon w Rzeszowie – podsumowanie

W dniach 7-8 lutego 2017 r. w Hali PODPROMIE w Rzeszowie odbyły się XII Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon, kierowane do uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności tegorocznych maturzystów, studentów oraz nauczycieli.

W Podkarpackich Targach Edukacyjnych EduSalon udział wzięło blisko 100 Wystawców, były to publiczne i prywatne uczelnie wyższe z całej Polski oraz z zagranicy (m. in. z Anglii, Danii, Holandii, Szwecji), szkoły policealne, internetowe portale edukacyjne, doradcy zawodowi oraz agencje zatrudnienia.

W ramach XII Targów Edukacyjnych, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  w Rzeszowie zorganizowała kiermasz książek, na który w tym roku przeznaczyła blisko 4 tysiące książek. Uczestnicy targów mieli okazję skorzystać z bogatej oferty książek dla młodzieży, uczniów, studentów i dorosłych.

Dużym zainteresowaniem na targach cieszyły się „Lekcje inne niż zwykle”, były to warsztaty przygotowane przez wykładowców podkarpackich uczelni wyższych. Młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach z chemii, nowoczesnego dziennikarstwa, współczesnej kryminalistyki, ekonomii, informatyki oraz coachingu.

Na EduSalon nie zabrakło również atrakcji przygotowanych przez wystawców były to: pokazy pierwszej pomocy, prezentacja maszyny do analizy składu masy ciała, gra terenowa z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, prezentacja pracy i wyposażenia Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Ponadto odbywały się indywidualne spotkania z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie oraz konsultacje z doradcami zawodowymi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Komentarze

Komentarze