Felietony i recenzje

Wychowawca alfa albo autorytet epistemiczny. TataF

Świetny dydaktyk może być kiepskim wychowawcą i odwrotnie. Obie funkcje mogą się uzupełniać, ale i wykluczać. Tymczasem w polskich szkołach najczęściej wychowawstwo przyznawane jest rotacyjnie i wiąże się z funkcjami administracyjnymi. A dziś jak chyba nigdy wcześniej potrzebujemy pedagogów pełniących rolę team makerów, liderów, mentorów, coachów.

Felietony i recenzje

Jak nie pisać publicystyki historycznej

Jestem skłonny przyznać, że Powstanie Warszawskie było zbrodnią na żywym mieście i prezentem zrobionym przez Polaków Józefowi Stalinowi. Z kolei mówiąca o tym książka “Obłęd’44” jest zbrodnią na żywej publicystyce historycznej i prezentem zrobionym przez Piotra Zychowicza apologetom wybuchu Powstania Warszawskiego.

Felietony i recenzje

Czy chiński artysta może siusiać? TataF

Chiński artysta Ai Weiwei dał nam ostatnio aż dwa powody, żeby z dziećmi porozmawiać o tym jak sztuka może wpływać na naszą codzienność. To bardzo cenne w czasach, w których słowo “galeria” kojarzy się naszym potomkom zbyt często jedynie z zakupami.

Felietony i recenzje

Smutna opowieść o kulce. TataF

Jedną z cech kształtowanych wśród dzieci przez polską szkołę jest posłuszeństwo. To spadek po XIX-wiecznym społeczeństwie przemysłowym, gdzie karność i przestrzeganie reguł były cenionymi zaletami dorosłego. Kto “słuchał się” matki, ojca, nauczyciela – potem nie podskakiwał oficerowi, brygadziście i proboszczowi. Wiadomo – dzieci, ryby i proletariusze głosu nie mają. Dzisiaj się tak nie da. Zawsze …

Nauczyciel i oświata

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne – lista i zasięg

W Polsce funkcjonuje osiem Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych pracujących pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Każda z OKE w województwach będących obszarem jej działania przygotowuje, organizuje, przeprowadza i podsumowuje zewnętrzne testy oceniające wiedzę i umiejętności uczniów.

Nauczyciel i oświata

Kuratoria Oświaty – lista i zasięg

Kuratorium oświaty stanowi organ administracji rządowej, wykonujący zadania dotyczące oświaty. Jednym z głównych zadań kuratorium jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami publicznymi i niepublicznymi, głównie prowadzonymi przez władze samorządowe. W Polsce 16 kuratoriów działa jako organy wojewody na danym terenie.

Nauczyciel i oświata

Krystyna Łybacka: reforma edukacji poszła w złym kierunku (wywiad)

Odejście od testomanii w polskiej edukacji, Stworzenie szkół elementarnych z przedszkoli i klas nauczania zintegrowanego. Połączenie starszych klas podstawówek i nauczania gimnazjalnego w szkoły powszechne drugiego stopnia. Ustawowe ograniczenie liczby dzieci w klasie do 15 osób. Odebranie samorządom prawa decyzji o pensjach nauczycieli. Utrzymanie zmodyfikowanej karty nauczyciela i ścieżek awansu zawodowego.

Nauczyciel i oświata

“Zeszyt do języka angielskiego” albo nowe patologie podręcznikowe

W związku z “reformą” “darmowego” podręcznika docierającą do klas czwartych szkół podstawowych, przewiduję protesty producentów kserografów i materiałów eksploatacyjnych, a także ołówków i zeszytów w kratkę i linie. Właśnie pojawił się wynalazek pod nazwą “zeszyt do języka angielskiego” wydawnictwa Macmillan Education. I dobrze się stało.