Poradnik – co trzeba wiedzieć o 300+

Co zrobić, żeby otrzymać wyprawkę szkolną na dziecko w ramach rządowego programu „Dobry Start”?
Przygotowaliśmy poradnik co zrobić, żeby otrzymać świadczenie jak najszybciej.

 

Każdy rodzic wie, że wyprawka szkolna to nie jest tania sprawa. Każdy uczeń potrzebuje nowych zeszytów długopisów oraz podręczników, które będzie używał w nadchodzącym roku szkolnym. Według danych z CBOS w przypadku jednego dziecka w rodzinie na wyprawkę szkolną przeznaczono w roku szkolnym 2017/2018 średnio 686 zł, dla dwojga uczniów było to 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Od lipca 2018 rusza program „Dobry start” wspomagający ponad 4,5 mln uczniów w przygotowaniu się na szkolne zmagania edukacyjne.

1.Czy na moje dziecko otrzymam 300 plus?

Świadczenie przysługuje na Twoje dziecko do 20 roku życia, jeśli chodzi do szkoły podstawowej od klasy pierwszej, gimnazjum, szkoły zawodowej, liceum, technikum. Dzieci niepełnosprawne mają prawo otrzymać je do 24. roku życia.

 

2.Kiedy nie dostanę 300 plus na moje dziecko?

Świadczenie nie przysługuje na Twoje dziecko, jeśli jeszcze nie poszło do szkoły podstawowej. Nie jest przyznawane zatem na dziecko w przedszkolu czy w szkolnej “zerówce”. Świadczenia nie otrzymasz również, jeśli dziecko jest studentem, uczniem szkoły policealnej czy pomaturalnej lub uczniem szkoły dla dorosłych.

 

3.Czy wysokość świadczenia 300 plus zależy od zarobków?

Świadczenie jest niezależne od dochodu rodziny.  Prawdopodobnie świadczenie będzie uwzględniane przy decyzji o przyznawaniu 500+, ale na razie nie ma oficjalnego stanowiska rządu w tej sprawie.

 

4.Kto składa wniosek o świadczenie 300 plus?

Osobą uprawnioną jest prawny lub faktyczny opiekun dziecka – ojciec, matka, rodzic zastępczy/ prowadzący rodzinnego domu dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo- wychowawczej.

 

5.Gdzie składać wniosek o świadczenie 300 plus?

Wniosek trzeba złożyć w miejscu zamieszkania dziecka. Wnioski będą przyjmowane oraz realizowane przez instytucje, które aktualnie zajmują się świadczeniami dotyczące programu „Rodzina 500+”. Są to :
– urzędy miasta/gminy,
– ośrodki pomocy społecznej,
– inne jednostki organizacyjne (np. centrum świadczeń).

 

6.Do kiedy trzeba złożyć wniosek o świadczenie 300 plus?

Wniosek można złożyć od 1 lipca drogą online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Drogą tradycyjną wnioski należy składać od 1 sierpnia w danej placówce wymienionych w punkcie nr 5. Najpóźniej wniosek można złożyć do 30 listopada.

 

7.Co się stanie, jeśli wniosek o świadczenie 300 plus będzie spóźniony?

W przypadku złożenia wniosku po 30 listopada pieniądze nie zostaną wypłacone.

 

8.Kiedy zostaną wypłacone świadczenia 300 plus?

Wnioski złożone w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

9.Jak będzie wyglądać wniosek o świadczenie 300 plus?

Na razie nie jest znany kształt wniosku. Zostanie opublikowany najpóźniej 1 lipca. Można spodziewać się, że będzie podobny w kształcie do wniosku 500 plus. Nie są jeszcze znane także załączniki do wniosku.

 

10.Czy świadczenie 300 plus będzie wypłacane automatycznie?

Nie, z opublikowanych materiałów wynika, że będą go weryfikowali pracownicy urzędów miasta/gminy, ośrodków pomocy społecznej i  inne jednostki organizacyjne wypłacające świadczenie – np. centrum świadczeń.

 

 

Komentarze

Komentarze