Energetyka i chemia jądrowa

Szukasz przyszłościowego kierunku studiów? Masz umysł ścisły, większych problemów nie sprawiają Ci takie przedmioty jak chemia, fizyka, matematyka? Zastanów się nad wyborem kierunku Energetyka i chemia jądrowa. Z nazwy „wybuchowe”, studia te należą do grupy prestiżowych i zorientowanych na przyszłość, choć nie tak daleką. Budowa elektrowni jądrowej w Polsce pozostaje już tylko kwestią czasu. W wielu innych państwach natomiast energetyka jądrowa już teraz odgrywa znaczącą rolę. Maturzyści zainteresowani tym kierunkiem muszą wykazać się bardzo dobrymi wynikami egzaminu dojrzałości. W konkursie świadectw maturalnych pod uwagę będą brane noty z chemii, fizyki i matematyki. Dobry wynik z języka polskiego także nie zaszkodzi. Kandydaci na Energetykę i chemię jądrową powinni także wykazywać się pewnymi cechami osobowości ze względu na charakter wykonywanej później pracy. Dobrze, jeśli jesteś osobą cierpliwą, staranną, odporną psychicznie i nie boisz się ponoszenia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

W trakcie studiów

Jako student kierunku Energetyka i chemia jądrowa otrzymasz gruntowne wykształcenie w trzech najważniejszych dziedzinach nauk ścisłych: matematyce, fizyce oraz chemii. Nabędziesz kompetencji do prac w elektrowniach jądrowych, poznasz tajniki urządzeń laboratoryjnych i skomplikowanej aparatury sterującej pracą reaktorów nuklearnych. Nauczysz się programowania i obsługi rozmaitych systemów operacyjnych. Zdobędziesz także umiejętności w postępowaniu w sytuacjach kryzysowych, spowodowanych awarią systemów komputerowych lub zagrożeniami wynikającymi z działalności człowieka lub sił natury. Jako przyszły specjalista energetyki jądrowej zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk o promieniotwórczości i nauczysz się wykorzystywać ją w praktycznym działaniu, stykając się z odpadami radioaktywnymi i groźnymi substancjami chemicznymi. Podczas lektoratów z języka angielskiego, opanujesz specjalistyczną terminologię, dzięki której będziesz mógł płynnie porozumiewać się w środowisku zawodowym. Każdy absolwent tego kierunku musi znać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony radiologicznej. Program studiów został tak skonstruowany, by studenci, którzy zechcą zdobyć uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej, nie musieli uczestniczyć w dodatkowych kursach i szkoleniach, tylko od razu przystąpili do egzaminu.

Chciałbyś studiować Energetykę i chemię jądrową? Sprawdź, jakie uczelnie prowadzą ten kierunek.

Po studiach

Kiedy już zostaniesz absolwentem kierunku Energetyka i chemia jądrowa, czy to studiów pierwszego, czy drugiego stopnia, zapewne będziesz szukał pracy w zawodzie. Dzięki zdobytemu wykształceniu i doświadczeniu z praktyk zawodowych będziesz mógł jej szukać m.in. w instytucjach rządowych związanych na przykład z ochroną środowiska czy technologiami jądrowymi. Do takich instytucji należą: Państwowa Agencja Atomistyki, Ministerstwo Gospodarki, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, itp. Jeśli uznasz, że magister to za mało, możesz rozpocząć studia doktoranckie. Najzdolniejsi absolwenci zaś staną przed szansą rozpoczęcia kariery za granicą w elektrowniach jądrowych i innych przedsiębiorstwach stosujących technologie jądrowe.

Komentarze

Komentarze