Angielski kluczem do dobrej pracy

W dobie globalnego rynku i Europy bez granic skuteczna komunikacja z zagranicznymi kontrahentami i klientami stanowi fundament funkcjonowania firm. Znajomość języka angielskiego – funkcjonującego jako uniwersalny język biznesu, nauki i dyplomacji – traktowana jest przez pracodawców jako jeden z podstawowych wymogów. Obecnie wymagają jej od kandydatów do pracy nie tylko duże, międzynarodowe korporacje, ale takie same oczekiwania mają również małe, lokalne firmy poszukujące sekretarek, sprzedawców czy pracowników na stanowiska o profilu technicznym.
Kandydat do pracy deklarujący w swoim CV brak znajomości języka angielskiego najczęściej odpada już na starcie rywalizacji o posadę. Co więcej, dobra znajomość języka angielskiego w zasadzie straciła rangę atutu – przewagę nad innymi kandydatami dają nam dopiero kolejne języki. Jeszcze 15-20 lat temu, kiedy Polska zaczynała otwierać się na świat, biegły angielski był wręcz przepustką do kariery, zaś absolwenci anglistyki bez trudu znajdowali pracę na wysokich stanowiskach we wchodzących na polski rynek globalnych korporacjach. Dziś znajomość języka to podstawa, bez której nie mamy większych szans na rynku pracy.

W których zawodach język angielski jest absolutną koniecznością?
Znajomość języka angielskiego jest dzisiaj koniecznym warunkiem znalezienia pracy niezależnie od branży i stanowiska, na które aplikujemy. Różnice dotyczyć będą jednak oczekiwanego poziomu biegłości językowej.

Dobra znajomość języka angielskiego wymagana jest od specjalistów oraz osób piastujących stanowiska kierownicze – szczególnie w międzynarodowych korporacjach. Wynika to z faktu, że firmy funkcjonują na globalnym rynku i stale kontaktują się z zagranicznymi klientami, kontrahentami czy też po prostu ze swymi zagranicznymi oddziałami i centralami. Poza tym istotny jest tu dostęp do wiedzy i wszelkiego rodzaju branżowych nowinek, a większość publikacji branżowych i naukowych ukazuje się właśnie w języku angielskim.

W przypadku niższych stanowisk zwykle wystarcza znajomość języka w stopniu komunikatywnym. Nikogo nie dziwią pojawiające się dziś w prasie ogłoszenia o pracy dla magazynierów czy sprzedawców, od których oprócz doświadczenia zawodowego wymaga się znajomości języka angielskiego. Pracodawcy argumentują, że jest to swego rodzaju wstępna selekcja kandydatów – kandydat znający język zadał sobie pewien trud, aby go opanować, ma więc przewagę nad kandydatem o podobnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, który nie mówi po angielsku. Poza tym, pracownik znający język obcy ma większe szanse na awans, a tym samym rozwój zawodowy i lepsze wynagrodzenie.

Jak poprawnie opisać swoją znajomość języka w CV?
Najbardziej czytelnym i polecanym dziś w Europie systemem opisu umiejętności językowych jest skala CEFR (The Common European Framework of Reference), wyróżniająca sześć poziomów znajomości języka – od A1 (poziom podstawowy) do C2 (poziom pełnej biegłości językowej, porównywalny do wykształconego native speakera). Systemem tym od kilku lat posługują się polskie uczelnie wymagające zazwyczaj, by ich absolwenci zdali końcowy egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 (poziom średnio-zaawansowany wyższy).

– Niezależnie od stosowanej nomenklatury ważne jest jednak, aby w CV wpisywać informacje prawdziwe. Według statystyk aż 80 proc. pracodawców nie wierzy w zapewnienia o poziomie znajomości języka angielskiego, jakie wpisujemy w dokumenty aplikacyjne. Bardzo często zdarza się bowiem, że kandydaci deklarujący znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym nie opanowali go nawet na poziomie elementarnym – mówi Magdalena Rowecka, wiceprezes Stowarzyszenia PASE.

Czy warto inwestować w certyfikaty?
Posiadanie rozpoznawalnego certyfikatu językowego uwiarygodni aplikację, wyróżni na rynku pracy i zwiększy atrakcyjność kandydata. Pracodawcy uznają go za drugą, po rozmowie kwalifikacyjnej, wiarygodną metodę weryfikacji poziomu znajomości języka. Blisko 70 proc. specjalistów rekrutujących kadrę menadżerską potwierdza, że certyfikat językowy to ważny atut podczas naboru.

Według badania przeprowadzonego w Polsce w lipcu 2014 roku dla Cambridge English Language Assessment przez Millward Brown, największe znaczenie znajomości języka angielskiego u kandydatów do pracy podkreślają firmy zagraniczne (87 proc.) oraz zatrudniające ponad 250 pracowników (76 proc.). To właśnie duże firmy, szczególnie z branży przemysłowej, w największym stopniu cenią certyfikaty językowe (odpowiednio 70 i 72 proc. wskazań). Dodatkowo, posiadanie certyfikatu może zwiększyć wynagrodzenie. Co trzeci rekruter przyznaje, że wynagrodzenie osoby posiadającej certyfikat może być wyższe średnio o 16 proc.

– Jeśli chcemy zajmować wysokie stanowisko, musimy znać angielski i najlepiej, gdy poświadcza to certyfikat. Certyfikaty językowe są tym ważniejsze, im wyższe jest stanowisko, o które stara się kandydat. To znaczenie podkreśla 67 proc. pracodawców rekrutujących kadrę zarządzającą wyższego stopnia i 65 proc. rekrutujących kadrę średniego szczebla – mówi Arkadiusz Jaworski z Cambridge English, części Uniwersytetu Cambridge odpowiedzialnej za certyfikację. – Osoby posiadające certyfikaty postrzegane są jako osoby ambitne (47 proc. wskazań rekruterów), wytrwale dążące do celu (blisko 47 proc.), zorientowane na sukces. To ważne cechy dla każdego pracodawcy – dodaje.

Jako najbardziej cenione certyfikaty językowe pracodawcy wskazują Cambridge English: First, Advanced oraz Proficiency (łącznie 76 proc. wskazań). Szczególnie cenią je największe firmy z dużych miast (ponad 80 proc.). Cambridge English to również certyfikaty najpopularniejsze wśród rekruterów, którzy sami posiadają certyfikat z języka angielskiego (60 proc. wskazań).

Executive English, czyli sposób na dokształcenie
Istnieje duża grupa osób zainteresowanych poszerzaniem swojej znajomości języka angielskiego. Najczęściej są to przedstawiciele kierownictwa najwyższego szczebla w korporacjach, jak również wysokiej klasy specjaliści wąskich dziedzin, zazwyczaj już bardzo płynnie posługujący się językiem angielskim w kontekście obowiązków służbowych lub specyfiki swojego zawodu.

Executive English jest rozwiązaniem dla menedżerów, dyrektorów, członków rad nadzorczych i specjalistów w środowisku korporacyjnym, których znajomość języka angielskiego mieści się w przedziale B2 – C2 wg europejskiej skali CEFR, szczególnie tych nieusatysfakcjonowanych swoimi dotychczasowymi doświadczeniami z nauką języka angielskiego. Niekiedy mają oni opinię osób często zmieniających lektorów, posiadających przesadne lub niemożliwe do spełnienia wymagania oraz trudnych we współpracy. Niesłusznie, gdyż dobrze zaprojektowany i prowadzony kurs Executive English eliminuje potencjalne mankamenty nauki języka na wyższych poziomach zaawansowania oraz wysokich stanowiskach w strukturze korporacyjnej. Łączy w sobie najlepsze cechy kursu szytego na miarę z możliwością stałej modyfikacji i dopasowania szkolenia do potrzeb danego uczestnika, niemalże w czasie rzeczywistym.

Z uwagi na profil osób, do których skierowane są kursy Executive English, czyli kadry zarządzającej wysokich szczebli, jak i na niestandardową zawartość tego rodzaju szkoleń, nie są one prowadzone przez typowych lektorów języka angielskiego. Od skutecznego trenera Executive English wymaga się bowiem nie tylko kwalifikacji nauczycielskich, ale również wykształcenia i doświadczenia w dziedzinach biznesowych, takich jak: zarządzanie ludźmi, projektami, procesami, lean management, marketing i PR, finanse i administracja, prawo handlowe, a nawet znajomości innych języków.

– Ideałem będzie trener w pełni dwujęzyczny, uwrażliwiony na niuanse językowe, tak istotne na tym poziomie nauczania. Niezbędna jest ponadto szeroka wiedza ogólna oraz gotowość do zgłębiania nawet najbardziej niszowych zagadnień biznesowych oraz naukowych. Taki profil trenera zagwarantuje zarówno znajomość poruszanej tematyki korporacyjnej, jak i „nadawanie na tych samych falach”, na czego brak właśnie najczęściej skarżą się kursanci standardowych szkoleń – mówi Tomasz Opaliński, lektor Worldwide School z długoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego w korporacjach. – Z mojego doświadczenia wynika, że kursy Executive English efektywnie łączą konkretne wymagania dotyczące nauczania języka biznesu i związanych z nim egzaminów lub audytów językowych z bardzo specyficznymi kontekstami zawodowej działalności poszczególnych uczestników – dodaje.

Komentarze

Komentarze